Kamadhoo School

  • School Population 79
  • No. of students snorkeled 79
  • % of Students Snorkeled 100%
B Atoll - Kamadhoo
Posted by Kamadhoo School | 09 Aug 2018 |
Faruthakuge Dhirun Aharemenge Musthaqbal
Posted by Kamadhoo School | 09 Aug 2018 | Kamadhoo Beach
Faruthakuge Dhirun Aharemenge Musthaqbal